Koulutustausta:

  • Sosionomi (AMK) 2004
  • Psykoterapeutti/Perheterapeutti 2009
  • Ratkaisukeskeinen Kuvataidepsykoterapeutti 2013
  • Skeematerapian koulutusohjelma 2017

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Kuvallinen ja luova työskentely osana terapiaprosessia
  • Haastavat elämäntilanteet
  • Tunne-elämän haasteet
  • Masennus ja ahdistuneisuushäiriö

Lisää minusta:

Olen Kainuussa kasvanut, sittemmin Oululaistunut perheen äiti. Ammatillinen harjoittelu lastenkodissa vei minut mukanaan ja sillä tiellä vierähti yli kymmenen vuotta (2004-2016) ohjaajan toimessa. Pitkä työhistoria lastensuojelussa on antanut minulle laajan kokemuspohjan työskennellä lasten, nuorten, aikuisten sekä perheiden kanssa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Pidän tärkeänä asiakaslähtöisyyttä sekä asiakastahtisuutta; jokainen meistä on oman elämäsä asiantuntija ja etenee terapiaprosessissa omaa, yksilöllistä tahtiaan. Luonteva ja luottavainen vuorovaikussuhde luo pohjan hoitoprosessille, jossa on mahdollista työstää vaikeitakin asioita ja elämäntilanteita.

Luokseni voit tulla yksilö-, pari-, ja perheterapiaan.
Kuvallinen työskentely on mahdollista ottaa osaksi terapiaprosessia aina asiakkaan niin halutessaan.

KELA- pätevyydet:

  • Perheterapia
  • Kuvataideterapia (yksilö/ryhmät)