Birgitta Ojala

Birgitta Ojala

KELA:n palveluntuottaja (2019)

Koulutustausta:

  • psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomi AMK, YTM sosiaalityöntekijä
  • perhe-ja pariterapeuttiopiskelija, valmistun 05/19
  • johtamisen erikoisammattitutkinto JET, kriisityön koulutuksia
  • ammatillisen opettajan pätevyys

Eritysosaaminen

  • Parisuhteen haasteet ja kriisit
  • uskottomuus, päihdeongelma, eron harkintavaihe tai eron jälkeinen käsittely,*
  • uusperheen arki, ”tyhjän pesän” vaihe, vuorovaikutus ja arjen hallinta

Mielenkiinnon kohteet

Perheiden moninaiset kriisit ja haasteet esim. vuorovaikutuksessa, lasten erilaisissa tilanteissa ja kasvatushaasteissa, vanhempien jaksamisessa, erotilanteessa ja uusperheen arjessa, perheenjäsenen vammautumisen, sairastumisen, itsemurhan tai muun äkillisen menetyksen yhteydessä

Lisää minusta

Olen saanut työurallani sosiaali- ja terveydenhuoltoalan moninaisissa tehtävissä kohdata kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja haasteissa. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentely innostaa minua, unohtamatta, että parisuhde on koko perheen hyvinvoinnin peruskivi ja siitä on tärkeä pitää huolta. Olen ollut mukana myös kriisityöryhmän toiminnassa noin 10 vuotta.

Terapiatyössä minua ohjaa voimavaralähtöinen ja dialoginen ajattelu- ja työtapa. Haasteidenkin keskellä lähdemme työskentelemään voimavaralähtöisesti ja rakennamme yhteistä ymmärrystä tilanteesta ja tapahtumista. Terapeuttina toivon, että jokaisen tapaamisen jälkeen sinä ja puolisosi, tai koko perhe, kokee voimaantuneensa ja saaneensa tapaamisesta samastuvaa ymmärrystä sekä kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi.

KELA-pätevyydet:  Pari- ja perheterapia (saan pätevyyden KELA:n palveluntuottajaksi alkukesästä 2019). Aloitan vastaanoton pitämisen Oulussa ja Pudasjärvellä 2019.