Raaheen uusi toimipiste

Raaheen saadaan pitkään suuniteltu uusi toimipiste. Tämän mahdollisti lopulta tiivis yhteistyö  Terapiatalo Nosteen kolleegoiden kanssa. Olemme kaavailleet eri vaihtoehtoja terapiapalveluiden mahdollistamiseksi Raahen alueella jo pitkään, jopa etävastaanottoa suunnittelemalla, mutta lopulta saimme rakennettua pohjan oikealle, paikalliselle terapiatyölle ilman kompromisseja. Tämä on nimenomaan tarkoituskin. Elokuussa aloittaa psykiatrian erikoislääkäri ja myöhemmin ainakin yksi täysipäiväinen psykoterapeutti. Kesän aikana tehdään kevyt remontti ja voi olla, että jo heti sen jälkeen saisimme vielä yhden täyttä työaikaa tekevän terapeutin toimipisteeseen. Terapiahuoneita on 3.

Näyttääkin siltä, että yhteisen tekemisen kautta saadaan enemmän kuin 1+1. Terapeuteille saadaankin näin tarjottua kohta maan kattavin valikoima tarkoituksenmukaisia palveluita “kivijalkamyymälässä” tapahtuvan, arvokkaan työn tueksi samalla kun pystymme mahdollistamaan tarkoituksenmukaiset toimitilat ja tehokkaan näkyvyyden siellä, mistä asiakkaat etsivät terapeuttia.

SOTE kaatui, mutta 3 asiaa jäi asiakkaan eduksi

SOTE-uudistus kaatui. Kolme asiaa, joista psykoterapiaa tarvitseva asiakas hyötyy jokatapauksessa.

 

Muutos on mahdollisuus – vai onko ? Tästä lähti edellinen blogikirjoituksemme. Nyt tiedossa on varmuudella hetken hengähdystauko, vallan vaihtuminen ja muutoksen pysähtyminen. SOTE- valmisteluun on käytetty paljon aikaa ja resursseja ja nyt vaalien alla ollaan jo suunnittelemassa seuraavaa SOTEa. Tämä kertonee siitä, että pysähdys on hetkellinen. Alla kolme asiaa, joista psykoterapeuttia tarvitseva asiakas kuitenkin hyötyy tai on jo hyötynyt.

 

  • Valinnanvapaus säilyy 100%:sti. KELAn korvaamana psykoterapeutin valinta on turvattu asiakkaalle, joten epävarmuus psykoterapian aseman ja rahoituksen suhteen on sen osalta poistunut ainakin toistaiseksi.
  • SOTE- valmistelutyön seurauksena laatukriteereihin ja läpinäkyvyyteen on kiinnitetty huomiota. Tämän seurauksena asiakkaat ovat jo saaneet terapiapalveluita paremmin esille tuotujen yhteisöjen kautta ja aitoa moniammatillisuutta on päässyt muodostumaan pienten psykoterapiakeskusten muodossa. Toimijat ovat heränneet yhteistyön tuomaan hyötyyn osaamisen hyödyntämisessä. Isommat kokonaisuudet mahdollistavat myös vakiintuneiden käytäntöjen juurtumista osaksi arkea – esimerkiksi tietosuojaan on tehty varmasti parannuksia kaikilla tahoilla.
  • Uusia palveluita kehitetään. Ja niitä tulee jatkossa tarjolle asiakkaan tarpeet entistä paremmin huomioden. Terapeutteja Suomessa kyllä on, mutta edelleen oikean ja oikea-aikaisen palvelun sekä tarpeen kohtaaminen haastavat kaikki miettimään uusia näkökulmia.

 

Muutospaine tuli viimeisen 4:n vuoden aikana psykoterapia-alalle SOTE-valmistelun muodossa. Se on saanut aikaan hyviä asioita, joista asiakas pääsee hyötymään. Asiat etenevät, vaikka SOTE menikin toistaiseksi romukoppaan ! Psykoterapiakulmasta terapeutin tavoittaa helposti – ja autamme terapeutin valinnassa ! if.amlukaiparetokysp@ofni

Psykoterapiapalveluiden tulevaisuus – 3 muutosta

Psykoterapia ja mielenterveystyö – 3 asiaa ”kristallipallosta”

Muutos on mahdollisuus – vai onko ? Suuressa organisaatiossa muutosta vastustava on vastarannan kiiski, joka nähdään hankalana tyyppinä ja hänen uraputkensa menee vaakatasossa eteenpäin. Terveydenhuollon rakenteiden muutosten keskellä vastarannan kiiski jää vastarannalle. Koska rakenteet muuttuvat jokatapauksessa. Valinnat tehdään nyt ja muutos näkyy vasta kun katsotaan taaksepäin. Suurelta osin näin on ylipäätään kaikissa muutoksissa. Niitä ei tajuta, ennen kuin ne ovat tapahtuneet. Psykoterapia- ja mielenterveystyössä aika turvata toiminnan laatu ja edellytykset on juuri nyt. Kolme asiaa, joihin ei tarvitse kristallipalloa ennustaakseen tulevaa:

  • Yksityisten toimijoiden vastuut ja vaatimukset kasvavat. SOTE-uudistuksen aikakaudella julkinen rahoittaja vaatii tiukemmin laatustandardeja – läpinäkyvyyttä, asiakkaiden oikeuksia, lain vaatimukset täyttäviä järjestelmiä jne. Hallinnollisen työn osuus kasvaa. Verkostoituminen ja jatkuva tietojen päivittäminen ovat hallinnollisten tehtävienkin perusedellytys. Yksin toimivalle terapeutille tämä näyttäytyy mm. vähäisempänä aikana vastaanottotyöhön. Asiakas haluaa valita ja valinta helpottuu kun läpinäkyvyys kasvaa.
  • Psykoterapiapalvelut ketjuuntuvat. Tähän saakka jokainen ammatinharjoittaja on selvinnyt pienellä hallinnollisella työllä ja suuria mullistuksia ei ole tapahtunut. Nyt on jo nähtävissä suunta, johon mennään. Kuntapäättäjät (tulevat maakuntien päättäjät) ehtivät perehtyä vain osaan palveluntarjoajista. Monesta suusta myös SOTE- seminaareissa kuulee hoputuksen: ”lyöttäytykää yhteen, keskittäkää hallinnolliset työt, tulkaa näkyviksi ja tehkää yhteistyötä”… Ammattilainen, joka haluaa tehdä terapiatyötä joutuu valinnan eteen – tehdäkkö jatkossakin vain terapiatyötä vai ottaakko päivä esim. Viikossa uusien asioiden hoitamiseen, hallintoon, laskutukseen jne.
  • Kolmanneksi… voidaan katsoa menneisyyteen. Mitä tapahtui 2000-luvun alussa lääkärikeskuksille, joita oli Pohjois-Suomessakin ihan erikoisaloittain kymmenittäin ? Ja mitä tämän jälkeen tapahtui. Suuret terveysalan yhtiöt saapuivat. Loppu on historiaa.

 

Maksaja haluaa vastinetta rahoilleen, asiakas valinnanvapautta ja terapeutti haluaa tehdä sitä, missä hän on hyvä. Nimenomaan tähän on etsittävä ratkaisua. www.psykoterapiakulma.fi

 

Psykoterapiakulmassa aloittaa uusia asiantuntijoita

Uudet asiantuntijamme täydentävät palveluitamme !

Vuosi 2019 alkaa entistä laaja-alaisemman asiantuntijajoukon turvin. Psykoterapiapalveluissa asiakkaan tarpeen huomioiminen ja siihen juuri oikeanlaisen ammattilaisen löytäminen helpottuvat Psykoterapiakulmassa entisestään kun vuosi 2019 alkaa jo peräti 19 asiantuntijan voimin. Alkavan vuoden aikana mukaan liittyy ensin kolme uutta asiantuntijaa, joilla on laaja-alaista asiantuntemusta mielenterveystyöstä. Myöhemmin saamme taas lisää täydennystä. Tammikuun alussa aloittavat:

Mira Anttila-Leinonen (7.1.-)

Heli Mähönen (1.1.-)

Birgitta Ojala (1.1.-)

Nyt mukaan liittyvillä asiantuntijoilla on osaamista mm. psykiatrian, psykologian, yksilö-, pari- ja perheterapian aloilta. Toivotamme uudet Psykoterapiakulmalaiset lämpimästi tervetulleiksi !

Kolme varmaa asiaa SOTE:sta

Kolme varmaa asiaa SOTE:sta

LUE LISÄÄ