Koulutustausta:

  • Psykologi
  • Psykoterapeutti (Kognitiivis-integratiivinen terapiasuuntaus)

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • masennuksen hoito
  • ahdistuneisuushäiriöiden hoito
  • itsetunto
  • tietoisuustaidot

Lisää minusta:

Olen työskennellyt pitkään psykologina erilaisissa elämätilanteissa olevien aikuisten parissa. Terapiassa pidän tärkeänä luottamuksellisen ja lämpimän yhteistyösuhteen luomista asiakkaan kanssa. Tällaisessa ilmapiirissä on mahdollista tutkia ja tunnistaa niitä ajatus -ja käyttäytymismalleja, jotka saavat meidät kokemaan hankalia tunteita ja voimaan huonosti, ja kokeilla erilaisia tapoja toimia. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon taito auttaa tulemaan toimeen erilaisten tunteiden kanssa ja olemaan läsnä tässä hetkessä. Tätä taitoa voi kehittää erilaisten tietoisuustaitoharjoitusten (mindfulness) avulla, joita myös terapiatyössäni käytän. Terapia on tiivis itsetutkiskelujakso, jonka avulla saa työkaluja selvitä haastavista elämäntilanteista jatkossakin.

KELA-pätevyydet (syyskuussa 2018)

Yksilöterapia (nuoret, 16-25 v.), Yksilöterapia (aikuiset), Vanhempainohjaus