Heli Mähönen

Heli Mähönen

KELAn palveluntuottaja (9/2019)

Koulutustausta:

  • LL, psykiatrian erikoislääkäri
  • Kognitiivis-integratiivinen psykoterapiakoulutus 2015-2018 (Helsingin yliopisto)
  • Kliinisen hypnoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus (Tieteellinen hypnoosi ry)
  • Medical Diploma in Clinical Hypnosis (LCCH, London

Lisää minusta

Psykoterapiakulmassa työni painottuu psykoterapiaan, psykiatrin arvioita/konsultaatioita teen vain tarvittaessa talon omille asiakkaille. Terapeuttina työotteeni on integratiivinen, yhdistäen erilaisia ns. kolmannen aallon kognitiivisten terapiasuuntausten teorioita ja menetelmiä kuten hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT), myötätuntosuuntaista terapiaa (CFT) ja metakognitiivista terapiaa (MCT). Nämä menetelmät kehittävät ns. metakognitiivista taitoa löytää hyödyllinen tapa olla suhteessa kehon ja mielen reaktioihin, jolloin turha kuormittuneisuus ja koettu emotionaalinen kärsimys vähentyy. Mindfulness, korjaavat mielikuvaharjoitukset ja hypnoosi ovat keskeisiä työtapoja vastaanotolla, huomioiden potilaan tilanne ja tarpeet yksilöllisesti. Tunnelukkoja voidaan tarvittaessa työstää myös ns. skeematerapian avulla. Järjestän myös integratiivisella työotteella toteutettavaa ryhmäterapiaa, joissa opetellaan näitä em. taitoja, ilman että omia asioitaan tarvitsee jakaa muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmätyöskentely voi toteutua erillisenä tai rinnakkain yksilöpsykoterapiaprosessin kanssa asiakkaan tarpeen mukaan.

Aloitan 1.1.2019 Kansankadun toimipisteessä.

KELA-pätevyydet: erikoislääkärin vastaanoton KELA-korvaus (27 eur/käynti), kuntoutuspsykoterapiapalveluntuottaja 9/2019