Koulutustausta ja erityisosaaminen:

 • Sosionomi

 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja

 • Perhe- ja paripsykoterapeutti opiskelija

Mielenkiinnon kohteet:

 • Elämänkriisit, traumat, lähisuhdeväkivalta

 • Eroperheet/yhteistyövanhemmuus

 • Perheiden haasteet, sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempien tuki, sijaisvanhempien tuki ja ohjaus

 • Vauva ja pikkulapsiperheet

 • Päihde ja mielenterveyshäiriöt (masennus)

 • Muistisairaan omaisten tuki

 • Työhyvinvointi ja työilmapiiri, työssä jaksaminen, työuupumus

 • Tietoisuustaidot (Mindfulness)

Lisää minusta:

Olen helposti lähestyttävä, luotettava ja empaattinen kuuntelija. Sukujuureni ovat lapissa. Olen saanut työskennellä yli 20 vuoden ajan sosiaalialalla mm. lastensuojelussa, perhetyössä (kuntouttavassa perheryhmässä), neuvolaperhetyössä, päihdepalveluissa, ensi- ja turvakodilla, laitoksessa ja avopalveluissa (eroperheiden ja sijoitettujen lasten tapaamiset). Opiskelen perhe- ja paripsykoterapiaa Oulun yliopistossa (2017-2021). Työnohjaajaksi valmistuin 2012 dialogin kouluttamana. Työnohjausta teen yksilö/ryhmä/esimies.

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa tiiviissä työnohjauksessa. Integratiivisessa perhe ja paripsykoterapiassa mietitään yhdessä sinulle (teille) sopivat tavoitteet ja niihin soveltuvat työtavat. Integratiivisuus mahdollistaa avoimen ja joustavan tavan löytää apukeinoja arkeen. Tärkeänä pidän avointa ja hyvää vuorovaikutusta sekä asiakkaan kuulluksi tulemista. Pidän merkityksellisenä luottamuksen rakentumista terapiasuhteessa.

KELA- pätevyydet: –