Koulutustausta:

 • Sosionomi
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (2009)
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (2000)
 • Perhetyöntekijän koulutus
 • Lapset puheeksi- kouluttaja
 • Traumatyön koulutusta

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

 • Traumat, elämän kriisit
 • Masennus
 • Perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvät haasteet
 • Työssä ja opiskelussa jaksamisen tukeminen, työnohjaus
 • Vahva monikulttuurisuuteen liittyvä osaaminen

Lisää minusta:

Psykoterapeuttina (vuodesta 2009) yksilötyössä yhdessä asiakkaan kanssa huomioin aina perheen, työn ja opiskelun merkityksen yksilön tavoitteiden saavuttamiseksi. Koko pitkän työurani ajan perhe on ollut jotekin osa työtäni. Ihminen on aina osa jotakin yhteisöä, jolla on vaikutusta yksilön hyvinvointiin.
Yksilö- ja ryhmätyönohjaajana olen toiminut vuodesta 2000.
Elämän mukanaan tuomien kriisien ja traumaattistenkin tapahtumien käsittely on vahvaa osaamisaluettani. Asiakkaalla on aina vahvuuksia ja voimavarjoja, joita löydämme yhteistyössä kokonaishyvinvoinnin parantamiseksi.
Olen työskennellyt lastenkodissa ja koulukodissa lasten, nuorten ja heidän perheittensä kanssa usean vuoden ajan. Ihmisen erilaisuus, ja vähemmistöt ovat minulle tuttua.

KELA-pätevyydet:

 • Yksilöpsykoterapia (aikuiset, nuoret 16v-)
 • Vanhempainohjaus