Koulutustausta:

 • YTM (pääaine sosiaalityö)
 • Erityistason pari- ja perhepsykoterapeutti
 • Yksilöpsykoterapeutti (psykodynaaminen/psykoanalyyttinen)
 • Solmuja parisuhteessa parineuvoja
 • Perheasioiden sovittelun erityisosaaja

Erityisosaaminen:

 • Mieliala-asiat, jaksaminen, uupumus
 • Ahdistuneisuus, masennus, pakko-oireet
 • Paniikki, jännittäminen, stressi
 • Elämänkriisit
 • Työssä jaksaminen, työuupumus
 • Parisuhdeongelmat
 • Eroauttaminen
 • Kasvatuskysymykset, vanhemmuuden tuki

Lisää minusta:

Minulla on pitkä työkokemus, lähes 25 vuotta työskentelystä perheiden, vanhempien, lasten ja nuorten ja yksilöiden kanssa. Reilun 10 vuotta olen työskennellyt perheneuvolassa. Olen kohdannut hyvin erilaisissa ja vaikeissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joiden elämäntarinat ja kokemukset ovat olleet hyvin koskettavia.

Tapaani toimia terapeuttina luonnehtii empatia, hyväksyntä, arvostus ja kannattelu. Terapia on yhteinen matka, sinun ja terapeutin, jossa vuorovaikutuksessa yhdessä pyritään löytämään sinulle kärsimystä aiheuttavien asioiden taustalla olevia syitä ja antamaan niille merkityksiä kuin myös uusia näkökulmia tarkastella asioita. Terapeuttina olen aktiivinen kuuntelija ja teen tarkentavia kysymyksiä, selvennän kuulemaani ja teen tulkintoja.

Joskus sinusta voi tuntua, että kulkemasi matka tai polku on kivinen, kuoppainen tai mutkainen, ja on vaikea päästä eteenpäin. Välillä sinusta voi tuntua, että olet aivan yksin sinua kuormittavien, pelottavien ja hävettävien asioiden kanssa. Ei kannata jäädä yksin murehtimaan asioita vaan jakamalla asioita toisen kanssa, taakkasi kevenee ja matkanteko helpottuu. Terapia on prosessi, jossa kummallakin osapuolella on aina vaikutusta toinen toisiinsa ja kummassakin osapuolessa tapahtuu muutoksia tavalla tai toisella.

Psykoterapian perimmäisenä tarkoituksena on kärsimystä aiheuttavien asioiden lieventyminen tai vähentyminen. Psykodynaamista/psykoanalyyttistä psykoterapiaa luonnehtii myös se, että terapiaprosessin aikana opit tuntemaan itseäsi paremmin ja oivalluksia voi tulla, miksi sinusta on kasvanut ja kehittynyt sellainen ihminen kuin olet tänään ja miksi olet tehnyt sellaisia valintoja kuin olet tehnyt. Terapiaprosessin aikana sinun on mahdollista kehittyä ihmisenä ja päästä irti sinua kahlitsevista asioista ja päästä elämässä eteenpäin.

KELA-pätevyydet:

Yksilöpsykoterapia, Pari- ja perheterapia, Vanhempainohjaus.