Koulutustausta:

 • ennaltaehkäisevä päihdeterapeuttti
 • erityistason perheterapeutti
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttti

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

 • Ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, masennus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö, pakko-oireinen häiriö
 • Elämän kriisit, työuupumus, traumat, parisuhteen ongelmat
 • Lapsettomuus, keskenmenot
 • päihde- ja läheisriippuvuus
 • eroterapia
 • haastava käyttäytyminen
 • narsistin uhrit
 • työnohjaus yksilökohtaisesti sekä työyhteisötasolla tai ryhmäkohtaisesti esim. johtoryhmät, esimiehet ja asiantuntijat

Lisää minusta:

Terapeuttina olen lämmin ja empaattinen kuuntelija. Minun terapiassani voimme yhdessä harjoitella ja löytää uusia toimintatapoja, ajatusmalleja ja voimavaroja niin, että sinun elämäsi olisi helpompaa. Terapiaan voi tulla ihan minkä ajatuksen tai tunteen takia, joka on hankaloittanut sinun/perheesi elämääsi. Asioista voi tulla keskustelemaan ja hakemaan apua yksin tai puolison/ perheenjäsenen kanssa. Olen toiminut erilaisten hoidollisten työyhteisöjen esimiehenä/johtajana suurimman osan ajasta työhistoriani aikana, joten tarjoan myöskin työnohjausta niin ryhmä- kuin yksilötasolla.

HUOM ! Vastaanotto myös Kuusamossa – tiedustelut suoraan !

Tarkemmin löydät palveluistani kotisivuiltani:

maritahuuskonen.com

KELA-pätevyydet:

 • perheterapia
 • vanhempainohjaus