Koulutustausta

  • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
  • Kognitiivisen lyhytterapian pätevyys
  • Työterveyshoitaja

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

Lisää minusta:

KELA- pätevyydet:

  • Yksilöpsykoterapia: nuoret (yli 16 v.), aikuiset
  • Vanhempainohjaus