Mira Anttila-Leinonen

Mira Anttila-Leinonen

KELAn palveluntuottaja (1/2019)

Kognitiivinen psykoterapeutti, perheterapeutti

p. 040 589 5378

Koulutustausta

 • PsM, Psykologi
 • Kognitiivinen psykoterapeutti
 • Perhepsykoterapeutti
 • Kriisityön koulutus

Erityisosaaminen 

 • mielialahäiriöt (masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö)
 • ahdistuneisuushäiriöt (paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, sosiaalinen jännittäminen, fobiat)
 • stressi ja uupumus, jaksamiseen liittyvät kysymykset
 • tunnesäätelyn ongelmat, skeematerapia
 • unettomuus
 • perheen, parisuhteen ja vanhemmuuden kysymykset
 • elämäntilanteen muutokset ja elämän kriisitilanteet, suru ja menetykset
 • psykologiset tutkimukset (oppimisen sekä työ- ja toimintakyvyn kannalta olennaiset vahvuudet ja haasteet, psyykkistä oireilua selittävät persoonallisuuden ja tunne-elämän piirteet)

Lisää minusta

Olen parinkymmenen vuoden ajan työskennellyt kliinisenä psykologina yliopistosairaalassa, jossa psykoterapia on psykologisten tutkimusten ohella ollut kiinteä osa työnkuvaani. Työni kannalta tärkein prioriteetti on luottamuksellinen yhteistyösuhde, joka perustuu avoimuuteen ja tasavertaisuuteen sekä aidosti läsnä olevaan, empaattiseen ja toisen ihmisen ainutlaatuisuutta kunnioittavaan kohtaamiseen.

Psykoterapian lähtökohtana pidän asiakkaan kokemia oireita tai ongelmia, joiden pohjalta työskentelyn tavoitteet sovitaan yhdessä. Yleisellä tasolla terapialla pyritään itseymmärryksen ja selviytymiskeinojen lisääntymiseen sekä psyykkisen voinnin ja elämänlaadun kohenemiseen. Perheen ja muiden asiakkaalle tärkeiden verkostojen ja yhteisöjen näkökulma elää luontevana osana työskentelyä. Terapia perustuu pääasiassa keskusteluihin, joiden lisäksi on yhteisesti sopien mahdollista käyttää myös muunlaisia tutkittuja ja hyväksi todettuja metodeja, kuten hengitys- ja rentoutustekniikoita, tietoisuustaitoharjoittelua sekä luovia, kokemuksellisia ja tunnepainotteisia menetelmiä.

Kuulun Kognitiivisen psykoterapian yhdistykseen ja pidän tärkeänä päivittää tietojani ja taitojani seuraamalla aktiivisesti psykoterapiatutkimusta ja -kirjallisuutta sekä osallistumalla ajankohtaisiin teoria- ja menetelmäkoulutuksiin. Vierivä kivi ei sammaloidu!

Aloitan 7.1.2019 Kansankadun toimipisteessä (vastaanotto maanantaisin)

KELA-pätevyydet (1/2019): Yksilöpsykoterapia (nuoret 16-25 v., aikuiset), perheterapia, vanhempainohjaus