Koulutustausta:

 • KM (pääaine kasvatuspsykologia)
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

 • jaksaminen ja mieliala-asiat
 • jännittäminen, ahdistuneisuus
 • elämäntilannemuutokset, elämänkriisit
 • itsetuntemus, vahvuudet, itsetunto
 • koulu- ja opiskelumaailman kysymykset
 • lapset, nuoret ja nuoret aikuiset
 • kasvatukselliset kysymykset

Lisää minusta:

Minulla on pitkä työkokemus koulu- ja opiskelijamaailmasta sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Asiakastyötä teen mielelläni ihan kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Asiakastyössä minulle tärkeitä asioita ovat luottamuksellisuus, lämmin ilmapiiri, toivon näkökulma ja asiakkaan voimaantuminen. Terapiassa asiakas asettaa omat tavoitteensa ja toivotun tulevaisuuden näkymänsä, joita kohden lähdetään etenemään askel kerrallaan. Työskentelyssä pyritään keskustelujen kautta oppimaan menneistä tapahtumista , löytämään uusia näkökulmia sekä tekemään uusia oivalluksia itsestä ja omasta elämäntarinasta. Työskentelyssä pyritään lisäämään asiakkaan itsetuntemusta, etsimään ja vahvistamaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja sekä lisäämään kokemusta omasta kyvykkyydestä.

Kela pätevyydet:

 • nuoret (16-25 vuotiaat), aikuiset
 • vanhempainohjaus